AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Qızıl natrium alternativ texnologiya olaraq hipoxlorit ilə çıxarılır.
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015