AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Lektoriyanın proqramı
Mar 03, 2023 | 10:00 Elanlar

2023-cü il

 

 

sentyabr

 

 coğrafiya elmləri doktoru Vaqif Məmmədov

Azərbaycanın su hövzələrinin ekologiyası:     gələcəyə baxış

 

 

oktyabr

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Eybatov

Bioloji təkamülə sistemli yanaşma

 
noyabr

 

Akademik Fəxrəddin Qədirov, yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq Səfərov

Plitələr tektonikası və Qafqaz plitəsinin müasir   kinematikası: yeni yanaşma və perspektivlər

 
noyabr

 

Akademik Vasif Babazadə, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Nazim İmamverdiyev

Filiz geologiyası və petrologiyanın fundamental   problemləri: gələcəyə baxış

 

 

2024-cü il

 

yanvar

Akademik Pərviz Məmmədov

Seysmostratiqrafiya elmi: gələcəyə baxış

 

 

fevral

 

AMEA müxbir üzvü Bilal Bilalov

Geologiyada riyazi metodlar: problemlər və   perspektivlə

 

 

mart

 

akademik  Fəxrəddin Qədirov

Dərin geoloji proseslərin enerji mənbələri

 

 

 

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023