AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Neft və Qaz İnstitutu əməkdaşlarının “ANAS TRANSACTIONS, EARTH SCIENCES” jurnalında məqaləsi çap olunub
Sep 08, 2023 | 11:10 Yeni nəşrlər

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları - Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d, professor Qərib Calalov və  Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi şöbəsinin müdiri  t.e.d. Mahir Rəsulovun həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

Sözügedən məqalə “Deformasiya olunan neft yataqlarında termohidrodinamik proseslərin ədədi modelləşdirilməsi” (“Numerical modelling of thermohydrodynamic processes  in fractured oil reservoir”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/984/Jalalov_ANAS_Transactions_2023_1.pdf

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023