AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Neft və Qaz İnstitutu əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub
May 31, 2023 | 11:20 Yeni nəşrlər

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu “Neft-qaz sahəsinin geoekoloji problemləri” şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Kərimovun “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında “Nəhəng karbohidrogen yataqları və Cənubi Xəzər çökəkliyində onların mövcudluq ehtimalının geoloji əsaslandırılması” məqaləsi çap olunub.

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023