AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Coğrafiyaçı alimlər Xəzər problemlərinə dair sənədli filmdə çəkiliblər
Oct 19, 2023 | 09:37 Maraqlı məlumatlar

Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizi üzrə mütəxəssis alimləri – şöbə müdiri, professor Əmir Əliyev və c.ü.f.d. Elnur Səfərov Qazaxıstanın “Dayazlaşan Xəzər: 10 ildən sonra dənizin aqibəti necə olacaq?” adlı sənədli filmin çəkilişində iştirak ediblər.

40 dəqiqə davam edən filmdə Xəzər dənizinin tarixi, sahilyanı  əraziləri, ətrafında köç salmış insanlar, toponimikası, yeraltı sərvətləri, heyvanat aləmi və s. haqqında geniş məlumat verilir.

Filmdə azərbaycanlı alimlər Xəzərin səviyyəsinin dəyişkənliyi, onun səbəbləri, bunun sahilyanı ərazilərdə yaşayan insanlara təsiri, ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanlar və s. kimi məsələlərə aydınlıq gətiriblər. 

Bildirilib ki, sahilyanı ölkələrin hər biri ayrı-ayrılıqda dənizi öyrənirlər. Amma  bu ölkələrin iştirakı ilə mərkəzləşdirilmiş monitorinq sisteminin yaradılması Xəzərdə gedən prosesləri daha dərindən təhlil etməyə imkan yaradar.

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023